Algemene Voorwaarden

Als je een afspraak maakt voor een oefentherapeutisch onderzoek en mogelijk behandeling, dan zal tijdens het eerste consult de oefentherapeut je onderzoeken en bepalen of een behandeling noodzakelijk is. Naar aanleiding van de resultaten uit het onderzoek zal er een behandelplan worden opgesteld.

We proberen voor een eerste afspraak altijd een dubbele afspraak te plannen, zodat we je na het onderzoek ook meteen een eerste behandeling kunnen geven en je meteen met een aantal adviezen naar huis gaat.

Graag vragen wij nog even je aandacht voor het volgende:

 1. Neem je legitimatiebewijs mee naar de eerste afspraak.
 2. Cliënten dienen zich te gedragen volgens de algemeen geldende (fatsoens-) normen en waarden. De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van eigendommen.
 3. Oefentherapie voor volwassenen zit niet in het basispakket van de zorgverzekeraars (met uitzondering van een aantal chronische indicaties). De meeste aanvullende verzekeringen vergoeden oefentherapie wel, meestal betreft dit een maximum aantal behandelingen. Wanneer je over deze limiet komt, moet je de overige behandelingen zelf betalen. Wieggers & de Jongste Oefenexperts kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het overschrijden van het aantal behandelingen waarvoor je verzekerd bent. Informeer bij je zorgverzekeraar of kijk in je polisvoorwaarden. Wieggers & de Jongste Oefenexperts heeft contracten met alle zorgverzekeraars.
 4. Oefentherapie voor kinderen (0 -18 jaar) wordt wel vergoed vanuit de basisverzekering.
 5. Je bent vrij in je keuze van oefentherapeut. Wel is het zo dat een ieder van ons zijn eigen specialisaties heeft. Vraag hiernaar en geef eventueel aan of je een specifieke verwijzing hebt voor bv. bekkenoefentherapie, slaapoefentherapie, psychosomatisch oefentherapie, Schroth therapie, kinderoefentherapie of behandeling chronische pijn.
 6. Voor openingstijden en telefoonnummers kijk bij locaties. We kunnen helaas niet altijd opnemen. Je kunt in dat geval je telefoonnummer achterlaten of een e-mail sturen, dan word je zo snel mogelijk teruggebeld.
 7. Veranderingen van afspraken kun je telefonisch regelen of per e-mail.
 8. Indien je verhinderd bent, dien je tenminste 24 uur van tevoren af te bellen. De behandeling zal dan niet in rekening worden gebracht. Als je dezelfde dag dat je de afspraak hebt afbelt, zijn wij helaas genoodzaakt de gereserveerde tijd bij je in rekening te brengen. We rekenen hiervoor 70% van het reguliere behandeltarief.
 9. Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, wordt een registratie van medische en administratieve gegevens bijgehouden. Op deze registratie is de AVG van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot de gegevens en het inzagerecht van de patiënt. De medewerkers van Wieggers & de Jongste Oefenexperts gaan zorgvuldig om het deze gegevens en houden zich hierbij aan deze wettelijke regels. Zie ook ons privacybeleid.
 10. Wieggers & de Jongste Oefenexperts declareert de behandelingen rechtstreeks bij de zorgverzekeraars. Indien achteraf blijkt dat je niet voor deze zorg verzekerd bent of meer behandelingen hebt gehad dan door jouw verzekering worden vergoed, dan krijgt je alsnog een factuur van de gemaakte kosten toegestuurd. De niet-declarabele kosten van behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht bij de ouders / verzorgers.
 11. Wieggers & de Jongste Oefenexperts hanteert een betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur. Indien een factuur niet betaald is na 30 dagen ontvang je een herinnering, indien deze niet binnen de aangegeven termijn wordt betaald ben je van rechtswege in verzuim en kan Wieggers & de Jongste Oefenexperts incassomaatregelen treffen dan wel derden hiermee belasten. Alle met de incasso van de factuurbedragen gemoeide kosten, komen voor rekening van de cliënt.
 12. Klachtenregeling: Wieggers & de Jongste Oefenexperts is aangesloten bij de beroepsvereniging VvOCM en al onze oefentherapeuten zijn kwaliteitsgeregistreerd. Wij proberen je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Heb je desondanks een opmerking of een klacht, dan vragen wij je dat kenbaar te maken bij je oefentherapeut of contact op te nemen met de praktijkhouders Ursula Wieggers en / of Merel de Jongste. Klachten kunnen ook worden gemeld bij het klachtenloket paramedici.

Kijk voor de Algemene Voorwaarden voor de cursussen en workshops van Wieggers & de Jongste Oefenexperts hier.