Algemene voorwaarden cursussen

Deze voorwaarden hebben betrekking op alle cursussen en workshops die ‘Wieggers & de Jongste Oefenexperts’ verzorgen.

1. Annulering cursus of workshop door cursist
a. Bij annulering tot vier weken vóór aanvang van de cursus / workshop brengt ‘Wieggers & de Jongste Oefenexperts’ € 14,- aan administratiekosten in rekening.
b. Bij annulering tussen de vier weken en één week vóór aanvang van de cursus / workshop brengt ‘Wieggers & de Jongste Oefenexperts’ 50% van het deelnamebedrag in rekening.
c. Bij annulering binnen één week vóór aanvang van de cursus / workshop, of na de startdatum, brengt ‘Wieggers & de Jongste Oefenexperts’ 75% van het deelnamebedrag in rekening.
d. De cursist blijft het volledige cursusgeld verschuldigd bij tussentijds vertrek.
e. Gemiste lessen kunnen niet in mindering worden gebracht op het cursusbedrag. Gemiste lessen kunnen in overleg wel worden ingehaald bij een andere groep, mits de groepsgrootte dit toelaat.
f. Voor de strippenkaarten van de MamaFit en de Zwanger & Fit geldt dat indien een les niet 24 uur van tevoren is afgezegd er een strip van de strippenkaart wordt afgetrokken.

2. Annulering en wijzigingen van de cursus / workshop door ‘Wieggers & de Jongste Oefenexperts’
a. Cursussen / workshops kunnen alleen van start gaan bij minimaal 4 deelnemers, m.u.v. de Samen voorbereid partner workshop en de Samen voorbereid workshop online.
b. ‘Wieggers & de Jongste Oefenexperts’ is gerechtigd cursus / workshopdata te verschuiven, de locatie te wijzigen, een vervangster in te zetten of de cursus / workshop geheel te annuleren met terugbetaling van de gemiste lessen.

3. Betaling
De inschrijving is definitief na bevestiging door ‘Wieggers & De Jongste Oefenexperts’. Het volledige cursusbedrag dient betaald te worden voor aanvang van de eerste les.

4. Auteursrecht
Het cursusmateriaal en aanvullende documentatie mogen niet zonder toestemming worden verveelvoudigd of ter beschikking worden gesteld aan derden.

5. Declareren kosten bij ziektekostenverzekering
Indien gewenst ontvangt de cursist na afloop van de cursus / workshop een factuur als bewijs van deelname. Met deze nota kan de cursist, afhankelijk van de zorgverzekeraar en afgesloten polis, bij de ziektekostenverzekering kosten declareren.

6. Aansprakelijkheid
‘Wieggers & de Jongste Oefenexperts’ is niet aansprakelijk voor enige schade, diefstal of lichamelijk letsel die veroorzaakt is, of verband houdt met deelname aan een cursus / workshop bij ‘Wieggers & de Jongste Oefenexperts’.