Behandeling 0 tot 2 jaar

Een veelvoorkomend probleem bij baby’s is een voorkeurshouding. Een voorkeurshouding betekent dat een baby spontaan gedurende driekwart van de tijd het hoofd naar één kant kijkt of draait. Dit kan lijden tot een afplatting van de schedel.
Daarnaast kan een baby ook achterlopen in de vroeg motorische ontwikkeling, bijvoorbeeld van het optillen van het hoofd, het omrollen, het grijpen, het zitten of voortbewegen.

Onderzoek en behandeling voor het jonge kind vindt bij voorkeur thuis in hun vertrouwde omgeving plaats. Vanuit motorisch onderzoek en een PCM (Plagiocephalometrie, meting van afplatting van schedel) wordt de motorische ontwikkeling in kaart gebracht en een persoonlijk behandelplan opgesteld. Het behandelplan bestaat vaak uit advisering, hantering en positionering en spelideeën, waarbij ouders en omgeving een belangrijke rol spelen.

Veel voorkomende klachten

  • Voorkeurshouding en -/ of een schedel deformatie
  • Veelvuldig overstrekken
  • Hoge of lage spierspanning
  • Angstig in bewegen of weinig exploratief in bewegen
  • Achterblijven in de motorische ontwikkeling
  • Afwijkend looppatroon

Onze kinderoefentherapeuten kunnen je helpen

Om je kind in de vroegmotorische ontwikkeling een zetje in de rug te geven.

Belevingswereld van het kind
Onderzoek en behandelingen (zijn spelenderwijs) op de belevingswereld van het kind.
Toepasbaarheid
Adviezen toepasbaar in dagelijkse activiteiten.
Vergoeding
Vergoeding door de zorgverzekering vanuit de basisverzekering.
Deskundigheid
Deskundige ondersteuning door gekwalificeerde Kinderoefentherapeuten

Onze kinderoefentherapeuten met specialisatie 0 tot 2 jaar

Ervaringen van onze cliënten