Houdings- en bewegingsproblematiek

Ook bij kinderen kunnen zich allerlei problemen voordoen op het gebied van houding en beweging. Groei, fysieke belasting, sociale factoren en bewegingen hebben invloed op de houding en het beweeggedrag van een kind. Met name in de huidige maatschappij, waarin beeldschermen steeds belangrijker worden en de kinderen steeds minder bewegen nemen houdingsklachten toe. Vroegtijdige herkenning van houdings- en/ of bewegingsafwijking is van groot belang, aangezien deze het beste te corrigeren zijn tijdens de groei en gedurende de motorische ontwikkeling. 

Wij onderzoeken naast het patroon van houdingen en bewegingen ook de voorwaarden. Door het volledige beeld inzichtelijk te krijgen kan er een optimaal behandelplan opgesteld worden die de kern van het bestaande patroon aanpakt. Bij sommige kinderen zijn bijvoorbeeld motorische problemen de aanleiding voor de zichtbare houdingen en bewegingen.

Spelenderwijs zal er met het kind gewerkt worden om de voorwaarden en de houding of bewegingen te optimaliseren. Koppeling naar andere omgevingen speelt hierbij een grote rol.

Veel voorkomende klachten:

  • Tabletnek of game-boy rug (hoofd wat naar voren hangt of bolle boven rug )
  • Scoliose  (zijwaartse verkromming van rug)
  • Holle rug
  • Hangende schouders
  • Inactieve houding
  • Platvoeten
  • Knieën die naar binnen of buiten staan. ( X of O benen).
  • Hoofdpijnklachten

 

Onze kinderoefentherapeuten kunnen je kind helpen

bij het op een leuke manier aanleren van optimaal houdings- en beweeggedrag.

Belevingsniveau van het kind
Behandelingen zijn spelenderwijs op het belevingswereld van het kind
Praktisch
Oefeningen makkelijk toepasbaar tijdens dagelijkse activiteiten
Vergoeding
Vergoeding door de zorgverzekering vanuit de basisverzekering
Deskundigheid
Deskundige behandeling door gekwalificeerde Kinderoefentherapeuten

Onze kinderoefentherapeuten

Ervaringen van onze cliënten